Skip to content

Bruk av kart i bygge- og delesaksbehandling

19 Feb 2020
19 Feb 2020
Bodø. Mosjøen og Lødingen
Kl. 10:00

Norge digitalt i Nordland inviterer til dagskurs i bruk av kart i bygge- og delesaksbehandling. Kurset blir holdt i februar, på tre steder: Bodø, Mosjøen og Lødingen.

Påmeldingsfristen har gått ut.Deltagerne skal lære å vurdere kvalitet og innhold i kart benyttet i bygge- og delesaksbehandling og forstå mulige konsekvenser ved feil bruk av kart. Målgruppen er kommuneansatte og andre som arbeider med byggesaker.

Kurssteder

Det avholdes tre likelydende dagskurs, på følgende steder:

Bodø 19. februar - PÅMELDINGSFRISTEN HAR GÅTT UT

Dato: Onsdag 19. februar 2020, Kl. 10.00-16.00.

Sted: Bystyresalen i Bodø.

Mosjøen 20. februar - PÅMELDINGSFRISTEN HAR GÅTT UT

Dato: Torsdag 20. februar 2020, kl. 10.00-16.00.

Sted: Frk. Skjolds hotell, Mosjøen.

Lødingen 25. februar - PÅMELDINGSFRISTEN HAR GÅTT UT

Dato: Tirsdag 25. februar 2020, kl. 10.00-16.00.

Sted: Rådhuset i Lødingen.

Program

Møteleder: Anders Westlund, Kartverket Bodø

10.00-10.10. Åpning og innledning ved Anders Westlund, Kartverkets avdeling i Bodø

10.10-10.45. Litt om innhold, kvalitet og nøyaktighet på kart. Hva har det å si for henholdsvis manuell og elektronisk behandling? ved Jørgen Hansen, Bodø kommune

 • Forklare at kart er forskjellige:
  • Forskjellig innhold og tema
  • Forskjellig nøyaktighet og fullstendighet
 • Forskjellene avhenger blant annet av:
  • Hvorfor ble kartet laget? Hva er målet/hensikten med det?
  • Hvilken kompetanse, hvilke ressurser og hvilket mål hadde den som laget kartet?
  • Hvor godt har kartet blitt ajourhold etter at det ble laget første gang? Hva finnes av faktaark, dekningskart, kvalitetsangivelse mv? Og er de gode nok? Og lett forståelige?

10.45-11.15. Eksempler på kart ved Anders Westlund, Kartverket Bodø

 • Presentasjon og gjennomgang av en del forskjellige kart:
  • Hvorfor kartet ble laget, hvem/hva det ble laget for, hvem det ble laget av mv.
  • Hvilken kvalitet og nøyaktighet har dette kartet/skal det ha? Og hvordan/hvor mye varierer kvaliteten og nøyaktigheten i kartet?
  • Foreligger faktaark, dekningskart og kvalitetsangivelse for kartene? Og hva sier de?
  • Hvor egnet er dette kartet i vanlig byggesaksbehandling? Er det bra nok? Og hva er alternativet til å bruke dette kartet?

11.15-12.00. Lunsj

12.00-12.30. Situasjonskartet ved Lars Christian Utvik, Bodø kommune

 • Hva kjennetegner et godt situasjonskart?
 • Hvordan lage et godt situasjonskart?

12.30-13.00. Mulige konsekvenser av å bruke feil eller dårlig kart i byggesaksbehandling ved Egil Johansen, Kommunal- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland

 • Hva skjer med byggesaken etter at den har forlatt saksbehandler? Og hva kan bli konsekvensene av å ha brukt et uegnet kart i behandlingen?

13.00-15.00. Gruppearbeid: Vurdere hvor godt egnet forskjellige kart er til byggesaksbehandling

 • Deltagerne får utlevert noen fiktive byggesaker og et eller flere kart til hver sak. Så skal de vurdere hvor godt egnet de forskjellige kartene er (og ikke er) til hver enkelt sak. Hva er alternativet til å bruke kartet? Underveis serveres kaffe, te og frukt.

15.00-15.45. Presentasjon av gruppearbeidet

15.45-16.00. Oppsummering, diskusjon og avslutning ved Anders Westlund, Kartverket Bodø

 

Praktisk informasjon

Det er ingen deltakeravgift for kurset. Det serveres lunsj, og kaffe, te og frukt underveis.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anders Westlund, telefon 32 11 87 76, e-post anders.westlund@kartverket.no.