FOREDRAG: Aleksander Gumdal fra Luftfartstilsynet holder foredrag om luftfartshindre (Foto: Erik Røstad, Kartverket Nordland).

Bakgrunnen for fagdagen var forskriften for ledninger i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften) som var ute på høring, samt endringene i nasjonalt register for luftfartshindre (NRL). I utgangspunktet var ikke neste ledningsdag planlagt før 2020, men siden ledningsregistreringsforskriften var ute på høring passet det bra å ta fagdagen nå. Dermed ble anleggseierne informert i god tid slik at de selv kunne sende inn høringssvar.

Tema som ble tatt opp var:

  • høring av forskrift for ledninger i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften)
  • erfaringer og synspunkter fra Bodø kommune
  • nasjonalt register for luftfartshindre (NRL)
  • status for arbeidet med luftfartshinderforskriften
  • oppsummering av spørreundersøkelsene om luftfartshinderforskriften
  • Kartverkets arbeid med ledningsdata

I tillegg hadde Aleksander Gumdal fra Luftfartstilsynet et interessant foredrag om Luftfartstilsynet, luftfartshindre og bakgrunnen for de nye rapporteringskravene til NRL.

Veien videre

Mange anleggseiere vil bli berørt av de nye rapporteringskravene, langt flere enn i dag. Enkelte detaljer er fortsatt uklare. Det var stort engasjement og diskusjon om de kommende endringene, blant annet om hva som blir omfattet av forskriftene, hvem som får rapporteringsansvar, med mer. Spørsmål som var viktig å oppklare. Det var samlet enighet om at slike fagdager derfor er veldig nyttige, både for bevisstgjøring og nettverksbygging. Planen videre er å fortsatt ha en slik lokal ledningsdag en gang i året i Bodø. I tillegg kommer Kartverket til å holde anleggseierne informert om status på forskriftene.