Skip to content

Tematiske geodata ved Kartverket Oslo og Viken

Kartverket ved fylkeskartkontorene arbeider med registrering og kvalitetssikring av lokale temadata for å øke bruken av temadata hos kommunene, regionale etater og andre aktører.

Mer informasjon om temadata