Skip to content

Arealplan og plandata i Vestfold og Telemark

Kartverket ved fylkeskartkontorene bistår kommunene med gjennomføringen av prosjekter for realisering av gode plandata og digitale planregister.

Mer informasjon om arealplan og planregister

Kontaktpersoner

Lokale prosjekt, kurs o.l.