Skip to content

Detaljerte kartdata i Vestfold og Telemark

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Lokale prosjekt, kurs o.l.

Vedlikehold (kartverket.no)