Midthordland 2019 - LACHHO91

Klikk for større kartutsnitt (jpg) 

 • Flyfotografering i Austevoll, Sund, Fjell, Askøy og Øygarden
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B

Gulen Solund Askvoll 2019 - LACHSF91

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Flyfotografering i Gulen, Solund og Askvoll
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B

Aurland 2019 - LACHSF92

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Flyfotografering i Aurland
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Oransje farge viser områder med nykonstruksjon FKB-C frå eksisterande omløpsfoto
 • I resten av kommunen er det bedt om opsjon på nykonstruksjon FKB-C frå omløpsfoto planlagt fotografert i 2019

Sogndal Årdal og Luster 2019 - LACHSF93

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Flyfotografering i Sogndal, Årdal og Luster
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser flyfotograferte områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser flyfotograferte områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Oransje farge viser områder med nykonstruksjon FKB-C frå eksisterande omløpsfoto

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Vestland er Olav Asbjørn Håvik: olav.asbjorn.havik @ kartverket.no.